KURSINNHOLDET – TYPER & TEMA

 

METODETYPER OMFATTET I VÅRE KURS

Praksisen på våre kurs dekker ALLE meditasjonsformer, som inkluderer varianter & tilnærminger i ulike sammenhenger kjent som:

 • Innsiktsmeditasjon
 • Oppmerksomt nærvær
 • Mindfulness
 • Vipassana
 • Jhana
 • Sensorisk Meditasjon
 • Avspenning
 • Shamatha
 • Pusteteknikker
 • Pranayama
 • Tantra Yoga
 • Nidra Yoga
 • Agni Yoga
 • Trakata
 • Yantrameditasjon
 • Sadhana
 • Ching So
 • Qi Gong
 • Nei Gong
 • Mantras
 • Metodelyd
 • Nada Yoga
 • Chakras
 • Still Point
 • Konsentrasjon
 • Kontemplasjon
 • Hesykasme
 • Pratyahara
 • Dhyana
 • Dharana
 • Bhakti Yoga
 • Shabbat
 • Nevrolingvistisk programmering (NLP)
 • Affirmasjoner
 • Selvhypnose
 • Ledet («guidet») Meditasjon
 • Sjelehenting
 • Pathworking
 • Fantasireise
 • Visualisering
 • Astralreise
 • Lucid Dreaming
 • Drømmeyoga
 • Ascension
 • Kundalini
 • Raja Yoga
 • Jnana Yoga
 • Dhikr/Zikr

TEMATISKE LEDETRÅDER INNBAKT I VÅRE KURS

Undervisningen berører mange tema relatert til meditasjon som verktøy i åndsdannelse, frigjøring & virkeliggjørelse, som kan kalles:


BIOLOGISK

AVSPENNING
VITALISERING
IMMUNSYSTEMET
KROPPSBEVISSTHET

EMOSJONELT

RENSELSE
FORSONING
REKREASJON
AFFIRMASJON

MENTALT

NØKKELORD
TANKEMØNSTRE
KONSENTRASJON
KONTEMPLASJON

KAUSALT

HELING
SENTRERING
ENERGISENTRE
INDRE STILLHET

TRANSCENDENTALT

SYMBOLISME
INTONASJONER
SJELSNAVN/LYD
INTUISJONSVEKKING
PSYKISK SELVFORSVAR
VEKKE/DIRIGERE INDRE ILD
FOR-ENS-HET & HARMONISERING
TILVEIEBRINGE/UTFOLDE LIVSBANEN