OM KURSINGEN – KURSGANGEN

 

Som meditatør utforsker og kartlegger du sinnets univers, som en slags romfarer i bevissthet. Da er det nyttig å føre logg over erfaringene (til privat bruk). Til dette skaffer du egen notatbok – et svært viktig verktøy. Du må dessuten ha fast tilgang til e-post & nett, da kommunikasjon, på- og avmeldinger, nedlasting av kursdokumenter, osv normalt skjer digitalt. Alle som har deltatt på Introkurset kan melde seg på de vanlige kursene (men sjekk først Vilkårene).

Alle kurs varer à 5 timer (adskilt av pauser). De foregår alltid etter normal arbeidstid på hverdager (ettermiddag/kveld) eller på dagtid i helge- eller helligdager. Normalt avholdes kursene med minimum to ukers mellomrom (datoene publiseres i Kurskalenderen). Med litt buffer i mellom hvert kurs får du dermed anledning til å utfolde din erfaring over tid. Slik oppnår du en virkelig og varig vekst.

Kursprisen gir deg «billett» til de kurs du ønsker. Så sant du har deltatt på Introkurset, kan du kjøpe et hvilket som helst enkeltkurs, en hvilken som helst kurspakke (litt billigere) eller alle kursene samtidig (det rimeligste alternativet). Velger du flere kurs er det en fordel (skjønt ikke nødvendig) å kurses i den numeriske rekkefølge de forløper.

Etter deltakelse på Introkurset er du fri til å melde deg på et hvilket som helst kurs du foretrekker, uansett i hvilken by de foregår og i den rekkefølge som passer din timeplan.

Kursgangen går altså i denne rekkefølge:

  1. Introkurset
  2. Hvilke som helst vanlige kurs i en hvilken som helst rekkefølge i Bergen eller Oslo

Gå til Kurskalenderen for å melde deg på.
For info om andre eventer eller spesielle kurstyper, se Andre Arrangements.