SAGT OM MEDITASJON

 

pneuma

TRADISJONELLE SITATER FRA KULTURER, RELIGIONER, SKRIFTER & PERSONER

«Meditasjon er sjelens liv: Handling er meditasjonens sjel.
Og ærbarhet er handlingens belønning.»
Francis Quarles (Britisk poet, 1592-1644)

«Du må ikke gjøre stillheten om til ord, men leve i det som stillheten innebærer. Skap en stillhet i deg selv som ikke kalles stillhet, men som er en tilstand av levende harmonisk liv, hvori du hviler ubevisst i visdommens ubegrensede enhet. Finn frem til et sted i deg selv hvor du kan gå inn og være i denne stillhetens tilstand. Der vil du erfare noe av den ånd du søker, og du vil forsøke å bevare levende i deg.»
Marcello Haugen (Norsk forfatter, Hermetisk Mester, vismann og klarsynt, 1868-1967)

«Søk sannhet gjennom meditasjon, ikke bare i støvete bøker.
Se mot himmelen for å finne månen, ikke i tjernet.»
Tyrkisk ordtak

«Det som ligger foran oss og det som ligger bak oss
er småting sammenlignet med det som ligger inni oss.»
Ralph Waldo Emerson (Amerikansk forfatter og unitariansk prest; 1803-1882)

«Snart vil stillheten ha vandret inn i legendene. Mennesket har vendt ryggen til stillhet. Dag etter dag oppfinner han maskiner og apparater som forøker støyen og distraherer menneskeheten fra livets essens, kontemplasjon, meditasjon.»
Jean Arp (Fransk skulptør og kunstner; 1886-1996)

«Den virkelige meditasjon er … meditasjonen på vår identitet. Ah, voila une chose!! Prøv det bare. Prøv du å finne ut hvorfor du er du og ikke noen andre.
Og hvem pokker er du uansett? Ah, voila une chose!!»
Ezra Pound (Amerikansk forfatter & poet; 1885-1972)

«Meditasjon er sjelens tunge og åndens språk.»
Jeremy Taylor (Engelsk anglikansk biskop og forfatter; 1613-1667)

«Når vi lærer, lytter vi til våre egne tanker. Derfor kan vi ikke høre nye tanker, med mindre vi anvender nye metoder til å lytte og lære…»
Georgij Ivanovitj Gurdjief (åndelig tenker og filosof fra Kaukasus, 1877-1949)

«Jeg har ved langvarige meditasjoner blitt overbevist om at et menneske med et klart definert siktemål, kommer til å oppnå det, og at intet kan motstå en vilje som setter selve eksistensen på spill for å nå dette målet.»
Benjamin Disraeli (Britisk statsmann og tenker)

«Vi kan hevde at meditasjon ikke har en grunn eller et formål. Det er i dette henseende ulikt alle andre ting vi gjør, kanskje unntatt å skape musikk og dans. Når vi lager musikk gjør vi det ikke for å nå et bestemt punkt, så som enden på en komposisjon. Hvis dette var hensikten ved musikk da ville åpenbart de raskeste musikerne være de beste. Også når vi danser, har vi ikke som mål å nå et bestemt sted på gulvet som i en reise. Når vi danser, er reisen i seg selv poenget, som når vi spiller musikk er selve spillingen poenget. Og nøyaktig det samme gjelder for meditasjon. Meditasjon er oppdagelsen at livets poeng alltid oppnådd i det ummidelbare øyeblikket.»
Alan Watts (Amerikansk forfatter og tenker; 1915-1973)

«Skjønt man sitter i meditasjon på et bestemt sted, kan ens vesen utøve sin innflytelse langt borte. Dog, selv om det beveger seg overalt… kan vesenet ikke bli kjent for hvem enn som ikke avstår fra en lastefull livsførsel, ikke kontrollerer sine sanser, ikke stilner sitt sinn og ikke praktiserer meditasjon.»
Voltaire (Fransk filosof og forfatter)

«Ved meditasjon vil du ikke lenger strebe etter å bygge deg selv opp med dine fordommer, men ved å glemme egoet, vil du huske bare at du søker Sannheten.»
James Allen (New Zealandsk statsmann og forsvarsminister 1912-20; 1855-1942)

«Vi leter ikke etter gode, vidunderlige eller merkelige opplevelser i meditasjonen. Kanskje vi har dem, men det spiller ingen rolle. Det vi er ut etter, er å være i stand til å slappe av, være i stand til å la tankene og følelsene komme, og så la dem gå sin vei igjen uten at de tar over. Den virkelige meditasjonen er å være i stand til å lære dette: Hva for en opplevelse som enn måtte oppstå, så spiller det ikke noen rolle. Det er bare bare en opplevelse og du kan hvile i den. Hvis det er en god opplevelse kan du lære å slappe av i den. Hvis det er en dårlig opplevelse kan du lære å slappe av i den. Hvis det verken er en god eller dårlig opplevelse, kan du lære å slappe av i den. Hvis du lærer hvordan du skal gjøre dette i alle disse tre forskjellige tilfellene, så har du lært å meditere.»
«Lazy Lama» – «Buddhist Meditation»

«Noen bærer sin hengivelse kun i bøker, noen i bilder, noen i ytre tegn og former. Noen har Meg på sine lepper når det er lite av meg i deres hjerter.»
Thomas A. Kempis – Kristi Efterfølgelse

«Når sinnet er stille og ikke splittet i alle retninger av ytre ting, går det tilbake til seg selv, og ved hjelp av seg selv stiger det til tanken av Gud.»
St. Basil (Biskop og Teologidoktor; 329-379)

«Den aller mektigste er han som har seg selv i sin egen makt.»
Seneca (Romersk retoriker, forfatter og filosof)

«De som kjenner andre er intelligente, de som kjenner seg selv er virkelig vise.
De som behersker andre er sterke; de som behersker seg selv har virkelig makt.»
Lao-Tze (Kinesisk filosof og læremester)

«Hva det overlegne mennesket søker er i ham selv;
hva det lille mennesket søker er i andre.»
Kung-fu-tse (Confucius) (Kinesisk filosof og læremester)

«Viten er å forstå;
å forstå hvem du er;
Om du ei vet hvem du er;
Hva er da nytten ved læring?
La oss motta det vi trenger;
Det beste som fins er å finne den perfekte fred.»
Yunus Emre (Tyrkisk Sufimester, poet og filosof; 1238-1320)

«I dyp meditasjon er flyten av konsentrasjon vedvarende som oljens flyt.»
Patanjali (Indisk yogimester, ca. 300 fvt.)

«Ved å meditere på lys og stråleglans, kan man få viten om ånden og oppnå fred.»
Patanjali (Indisk yogimester, ca. 300 fvt.)

«Meditasjon bringer visdom, ved mangel på meditasjon sitter vi igjen med uvitenhet. Vit vel hva som bringer deg fremover og hva som holder deg tilbake, og velg den stien som fører mot visdom.»
Gautama Siddharta (Buddha) (Indisk Prins og grunnlegger av Buddhismen, 563-483 fvt.)

«Somme tider, simpelthen ved å sitte, samler sjelen visdom.»
Zen Ordtak

«Himmelriket finnes i ditt indre.»
Bibelen (Matteus 4:17)

«La oss meditere på den ypperste glansen av den gudommelige livgivende Sol, måtte den opplyse vår forstand.»
Rigveda

«De som tror og hvis hjerter finner tilfredstillelse i erindringen om Gud:
For uten tvil i erindringen om Gud finner hjerter tilfredstillelse.»
Koranen (13:28, Sure al-R’ad)

«Still ditt sinn i meg, still deg selv i meg,
og uten tvil skal du forenes med meg;
kjærlighetens herre, dvelende i ditt hjerte.»
Bhagavad Gita

«Helse, en lett kropp, frihet fra attrå, en glødende hud, en klangfull stemme, velluktende kropp, disse tegn indikerer fremskritt i meditasjonspraksis.»
Shvetashvatare Upanisjadene

«There are two ways of receiving the divine message: either through the heart or through the mind. The message received through the mind will whirl around in the head until the wind of reason rises and blows it away. The message received through the heart will settle in the depths, awakening virtues, merits and inspiration, but the heart requires preparation in a process through which one overcomes the false identities of the self. And then, when discovering the real self, one offers the limited ego as a sacrifice to the truth within.»
Hazret Inayat Khan (Indisk Sufi Mester og filosof)

«But I might see young Cupid’s fiery shaft Quenched in the chaste beams of the wat’ry moon, And the imperial vot’ress passed on, In maiden meditation, fancy-free.»
William Shakespeares – En midsommernatts drøm (Oberon II, i)

«The first and most important gigong meditation is called ru jing («entering tranquillity»). Entering tranquillity means training the mind to be silently aware with any particular point of focus.  It is nothingness.  The mind is not thinking about but rather experiencing directly, immediately, without the mediation of thoughts and concepts.  Ancient Daoist classics called this «the fasting of the mind.»
Kenneth S. Cohen – The Way of Qigong

«In meditation, effort must be applied in a direction opposite to what we are used to.
Our «effort» must be to relax ever more deeply.  We must ultimately release the tension from both our muscles and our thoughts.  When we relax so deeply that we are able to internalize the energy of the senses, the mind becomes focused and a tremendous flow of energy is awakened.  …  Meditation is a continuous process, and can be said to have three stages: relaxation, interiorization, and expansion.»
John Novak – Lessons in Meditation

«The imagination is a function or faculty that gives one access to an intermediary world between the realm of unfathomable and hidden mystery and the world of sensible and gross forms.»
Isabelle Robinet – Taoist Meditation

«The Chinese term for meditation is Ching Tso, which translated means «sitting still with peaceful mind.»  Meditation is the training of the inner senses of the body and mind. It is as rigorous as the training undertaken by an athlete or an artist. … By helping us to think clearly and concentrate fully, Ching Tso enables us to commune totally with our God, with distracting or artifical thoughts. … The highest and most advanced goal of meditation is to gain enlightenment. We want to go beyond the limitations of our knowledge and our three-dimensional view of the world. Our goal is to perceive fully the fourth dimension and understand our relationship to it.»
Jou Tsung-Hwa – The Tao of Meditation

«The ancients of the past called upon man to, ‘Know Thyself”, thus learning how to avoid delusion and fantasy. They emphasised the need to control the physical distractions by learning relaxation techniques, until mind and body become a single unity of presence, to provide harmony for the deeper levels of contemplation to take place. You begin with a journey through the many aspects of your emotions and senses, understanding the conscious mind and touching upon the deep subconscious realms which are the vehicles for your Soul in this life.”
Ronald J. Strong – Meditation Handbook

FLERE SITATER UNDERVEIS

Man Meditating at Day Spa

<<< Tilbake til skrivene

 

© 2004 – 2013 Elysion Meditasjonsskole

Alle rettigheter forbeholdt i henhold til lov om opphavsrett og kopibeskyttelse. Ingen form for gjengivelse tillatt uten på forhånd skriftelig samtykke.