OM KURSINGEN – REPETISJON

 

«Repetition is the mother of all learning!»

Meditasjon handler ikke om simpel kunnskapslæring eller pugging av øvelser. Her begår noen en stor feil. Det er ikke slik at om du har fått med deg undervisningen på ett av kursene, så er dette kurset «unnagjort». For det første husker man i gjennomsnitt bare ca 30% av all undervisning, det være seg fra tv-program, forelesninger, bøker, osv. For det andre er det viktigste å trekke ut av våre kurs – ikke kunnskapen – men OPPLEVELSEN. Og den kommer av praksis.

Derfor bør ikke målet være å innhente mest mulig informasjon fra kursene, men å under kyndig veiledning oppnå stabil erfaring med økt erkjennelse og beherskelse. Du anbefales derfor å oppleve enkeltkurs flere ganger.

Kursene har således en praktisk tilnærming, med vekt på metoder og gradvis personlig erfaring, så vel som at du skal forstå hva du bedriver. Ettersom vi beveger oss gjennom et bredt spekter av tema og lærdom, er gjentakelsen nyttig også for å øke fordøyelsen av innholdet. Det er nærmest umulig å bli «utlært» ved bare å delta en enkelt gang, siden det er så gjennomstrømmet med ulike strata av både innsikt og erfaringspotensiale – at kun en enkelt gjennomgang aldri vil holde for optimalt utbytte. Undervisningen foregår faktisk på parallelle nivåer, slik at du ved repetisjon vil oppleve deler av kurset som nytt, fordi du nå ser det med nye og erfarne øyne.

Ofte vil kursdeltakere gjenoppleve kurs som de fant spesielt interessante, spennende eller nyttige. Dessuten er det inspirerende å meditere sammen med andre, så dette i seg selv blir motiv for dem som føler seg isolert som meditatør eller har vansker med å danne sin egen praksisrytme. Det er dessuten ulike gruppedynamikker på hvert kurs, så det er alltid noe nytt å hente fra erfaringsutvekslinger og nyttige fokus på rytme og gode rutiner.

Det er altså mange fordeler du oppnår med repetisjon. Så lenge du har status som «aktiv» kan du delta på så mange kurs du vil så lenge du ønsker. Kostnadene for repetisjon er minimale (se Prisoversikt), så dette handler ikke om profitt. Prisene vil dermed heller ikke være til hinder for denne muligheten.

I perioder avholdes spesialkurs, seminarer og arrangements. Slike eventer er særlig å anbefale for repetitører (se Andre Arrangementer).