OM KURSINGEN – ANDRE ARRANGEMENT

Kursintro :: Kursgangen :: Vilkår :: Repetisjon :: ANDRE ARRANGEMENT :: Prisoversikt

 

1) Spesialkurs & Seminarer
2) Retreats
3) Personlig Instruktør
4) Kurs i andre byer
5) Forenings- arbeids- & næringsliv


1 – SPESIALKURS & SEMINARER

Vi avholder i blant unike eventer som ikke inngår som del av de vanlige kursene. Disse er åpen for alle, også dem som ikke har deltatt på Introkurs eller regulære kurs. Foruten fokus på særskilte tema og/eller målgrupper, er det også et poeng at tidligere studenter kan aktiviseres ved å tilby muligheten til å treffe andre meditatører fra ulike steder, samtidig som man får sjansen til å fordype seg i ulike perspektiver innen feltet – iblant også med eksterne instruktører og/eller forelesere.

Slike events avholdes normalt i løpet av en helg og varer i enten en eller to hele dager. De kunngjøres normalt på nyhetsstrømmen og Kurskalenderen, samt i enkelte tilfeller direkte til deltakere. De kan også publiseres utad gjennom andre informasjonskanaler, som f.eks. vår Facebook-side.

Hensikten er altså ikke repetisjon av selve kursene, selv om de også kan ha en liten repetisjons- og (en stor) inspirasjonseffekt. Dessuten holder man seg trent og oppdatert på utvikling, øker erfaringsgrunnlaget og tilegner seg mer og spesialisert lærdom, utveklser erfaringer og andre aspekter ved en meditativ livsstil, samt å nærmere utforske enkelte metoder, problemstillinger eller andre typer beslektede forhold eller særlige hensyn.

2 – RETREATS

Retreat

Vi bidrar til Elysion sine faste retreater. I samarbeid med mange ulike profesjonelle aktører i vårt nettverk, er et unikt og banebrytende tilbud skapt i Norge. Retreatene inneholder et bredt spekter av seriøse og virkningsfulle aktiviteter og tilbud for både kropp og sinn, i regi av dyktige og hyggelige instruktører. Programmet har et variert utvalg av workshops, instruksjoner, foredrag, kurs, aktiviteter, treninger og behandlinger. Det blir dessuten servert sunn, velsmakende og variert økologisk mat. Man behøver hverken bestemt erfaring, forhåndskunnskap eller å være i en bestemt form for å få utbytte av retreaten. Plassbegrensning nødvendiggjør kriterier for hvilke søkere som prioriteres, og som påvirkes av bl.a. følgende faktorer:

  • Hvor tidlig søknad sendes
  • At depositum er betalt
  • Om du er støttemedlem av Elysion
  • Erfaring med tidligere retreats i regi av Elysion
  • Erfaring med Meditasjonskolen
  • Kvoteringshensyn ifht bl.a. kjønn og alder (mest mulig spredning)
  • Annen deltakelse på aktiviteter i regi av Elysion og dens samarbeidspartnere

3 – PERSONLIG INSTRUKTØR

Det hender vi har kapasitet til å ta oppdrag som personlig instruktør. Enkeltindivider, par eller små grupper kan da hyre en av lærerne for privat undervisning. Opplegget, så vel som varighet og pris, tilpasses etter behov og evne. Det er mulig med skreddersydde program. Samtlige praktiske detaljer avgjøres i felleskap når alle faktorer (lokaler, deltakerantall, reiseforhold, m.m.) er klarlagte. Interesserte kan ta kontakt for forespørsel eller flere opplysninger.

4 – KURS I ANDRE BYER

Introkurs med mulighet for etterfølgende kurs, eller simpelthen skreddersydde kurs, kan avholdes de fleste steder om etterspørselen er god nok. Det påhviler interessenter å være behjelpelig med tilveiebringelse av egnede lokaler (gjerne privatboliger for å begrense unødige kostander), samt distribusjon av info for kunngjøring på det aktuelle sted – hvis det dreier seg om åpne kurs. Priser og andre praktiske detaljer avhenger av at alle faktorer (lokaler, reisemuligheter, deltakerantall, m.m.) er klarlagte. Ta kontakt for planlegging eller flere oppysninger.

5 – FORENINGS-, ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV

Vi skreddersyr opplegg spesielt rettet mot firma, bedrifter, foreninger og andre typer grupper og felleskap.

Virkningen av meditasjon, avspenning & mindfulness i sammenheng med arbeidslivet er påviselig positiv (se lenker) og blir et gradvis mer alminnelig verktøy for arbeidsplasser. Rent bortsett fra de personlige fordelene, er større yrkestrivsel, mer effektivitet, forbedret helse & miljø – samt redusert sykefravær, bare noen av godene dette medfører. Dessuten kan slike arrangements tilbys som påskjønnelse, trivselstiltak og miljøutvikling for arbeidsplassen, da de godartede følgene også griper direkte inn i personlig adferd, holdning og livsstil. Ikke minst vil ledere oppnå forbedret evne til å håndtere oppgaver, bære ansvar og finne større ro i sin hektiske og krevende yrkestilværelse.

Hvert opplegg tilpasses målgruppen fleksibelt og planlegges i gjensidig forståelse med oppdragsgiver. Priser og andre praktiske detaljer avgjøres i felleskap når alle faktorer (lokaler, antall deltakere, særbehov, reiseforhold, m.m.) er klarlagte. Ta kontakt for forespørsel eller flere opplysninger.