OM KURSINGEN – PRISOVERSIKT

 

KURSPRISER 2014

Kursene kan kjøpes stykkevis eller i pakker. Kurspris dekker deltakelse, digitalt kursmateriell, samt mulighet til support. Oppgitte priser gjelder for inneværende sesong. Forbehold om endringer.

Vi tilbyr ulike prisavslag av det etiske hensyn at betalingsevne ikke må begrense mulighet til dannelse & vekst. Kvantumspris og repetisjonspris kan ikke kombineres med andre typer prisavslag. Er du rede til å ta fatt på din utviklingsreise, men har dårlig råd, vil du foruten rabattene også ha mulighet til betalingsutsettelse eller oppdeling i avdrag. Bare send en forespørsel (før kursing påbegynnes) og husk å inkludere forslag til betalingsdato.

Gavekort gir også prisavslag. Det er en original og nyttig presang som viser omtanke og langsiktighet. Det passer dessuten utmerket for de fleste, da ALLE drar nytte av dette så sant man er motivert til positiv endring. Særlig i perioder med mye kjøpepress bidrar du til miljøvennlig forbruksreduksjon ved å spandere tjenester framfor varer på dem du bryr deg om. Ta kontakt for å få gavekort tilsendt.

DU finner selv hvilken pris som er gyldig for deg. Fyll dette ut i Innmeldingsskjema. Oppgjør skjer etter at du har meldt deg på og innen første kurs starter.

Alle betalinger til konto: 1254.05.66613 (Cultura Bank)


ORDINÆR PRIS:

Enkeltkurs (5 timer): Kr. 599,- (kr. 119,50 pr time)


KVANTUMSPRIS:

To kurs (10 timer): Kr. 995,- (kr. 99,50 pr time) – (spar kr. 203,-)
Fire kurs (20 timer): Kr. 1895,- (kr. 95,- pr time) – (spar kr. 501,-)
Åtte kurs (40 timer): Kr. 3590,- (kr. 89,50 pr time) – (spar kr. 1202,- = 2 gratis kurs)


REPETISJONSPRIS
(75% rabatt):

Rep. Enkeltkurs: Kr. 149,- (kr. 29,50 pr time)
Rep. To kurs: Kr. 249,- (kr. 25,- pr time) – kvantumsrabatt
Rep. Fire kurs: Kr. 475,- (kr. 23,50 pr time) – kvantumsrabatt
Rep. Åtte kurs: Kr. 895,- (kr. 22,- pr time) – kvantumsrabatt


ANDRE RABATTER
(kan ikke kombineres med kvantumsrabatt)

VERVEPREMIE (pr. deltaker): 20% rabatt – ELLER:
AVSLAG FOR LAV INNTEKT (student, trygd, pensjon, etc): 20% rabatt – ELLER:
RABATT FOR PAR (ektefeller, samboere, kjærester): 20% rabatt – ELLER:
GAVEKORT: * 20% rabatt – ELLER:
KJØP GJENNOM DEAL: ** 50% – 60% rabatt
I TILLEGG gjelder følgende rabatt:
ELYSION STØTTEMEDLEM: 10% rabatt på din endelige pris

* Gavekort er gyldig i 3 mnd fra betalingsdato. Det vil si at man må delta på et introkurs innen denne fristen. Resten av kursene tar man selvsagt når en selv foretrekker det. Annulering av gavekort innen fristen, medfører refusjon minus kr. 150,- i kostnads- og ekspedisjonsavgift.

** Dealer er spesialtilbud som kun tilbys i bestemte perioder i begrenset antall dager gjennom en dealtilbyder. Dealer må anvendes innen sin gyldighetstid som tilsvarer dealens siste angitte oppstartsdato. Det vil si at man må delta på et introkurs innen denne fristen. Resten av kursene tar man selvsagt når en selv foretrekker det.