OM SKOLEN – PROSJEKT ELYSION

 

PROSJEKT ELYSION

ely_portalElysion er navnet på en ideell (non-profit) forening hvis ultimative hensikt er å etablere et permanent skolerings-, behandlings- og retreatsenter med omliggende økolandsby, basert på bestemte prinsipper vedrørende åndsdannelse, helse og naturlig livsstil. Som ledd i strategien mot dette målet, formidles varer, tjenester og eventer hvor overskuddet går til foreningens drift, vekst og hensikt.

Elysion Meditasjonsskole er del av «Elysion Akademia» – en gren av foreningen viet utdanning og bevisstgjøring. De andre grenene er «Elysion Agora» (nettbutikk), «Elysion Nettverk«, «Elysion Events» og «Foreningen Elysion». Det øverste styret består av et likesinnet råd med en representant for hver av grenene. Den regulære driften utføres av medlemmer valgt av dem. Ytterligere detaljer om foreningens mål, virksomhet og natur, samt søknad om støtte- og foreningsmedlemskap, kunngjøres på foreningens hovednettside : www.elysion.org