Siv

<< tilbake til instruktøroversikten

«Det er tre typer mennesker: De som ser, de som ser når de blir vist og de som ikke ser.»
– Leonardo da Vinci


SIV underviser som fast Instruktør ved Elysion Meditasjonsskole og deltar i ledelsen av Foreningen Elysion.

Hun er utdannet Kunst- og Utrykksterapaut fra NIKUT (Norsk Institutt for Kunst- og Uttrykksterapi), og er med i et forskningteam som på initiativ fra EU holder stabiliseringsgrupper for NKVTS (Norsk Kunnskapssenter for Vold og Traumatiserte). Hun er medlem av NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi) og i Holistisk Forbund hvor hun er involvert i arbeidsgruppen for ritualer. Hun har bakgrunn fra både kunst og TV/Film; utdannet Filmfotograf ved NISS (Nordisk Institutt for Scene & Studio) og holder en Bachelor of Arts fra DTK (Det Tverrfaglige Kunstinstitutt), i prosess mot Master. Hennes virke omhandler også drift av konsulenttjenester til hjemmebaserte tiltak for Barnevernstjenestene i Oslo & Akershus.

Videre er hun kurset i overtonesang og lydheling av Nestor Kornblum, Dyretolkning hos Flammehuset, og har fullført Tarot & Astrologi klassene fra Den Nordiske Astrologiskole, samt Jette Harthimmer sine fem kurs inspirert av ART READE. I tillegg har hun instruktørutdannelse hos Det Skapende Rommet som bruker verktøy fra Holistisk Akademi. Annen variert undervisnings- og lærererfaring er fra ordinær allmennskole, teater og som rideinstruktør ved Hestelivet. Tidligere har hun undersøkt Tibetansk Buddhisme og kurset seg i Tantrayana, De Tibetanske Riter samt Dream Yoga hos Tulku Lama Lobsang. Esoterisk er hun tilknyttet den Pythagoreiske Mysterieskole.

«Min undervisning i imaginasjon, kreativitet og jording i meditativ sammenheng, er preget av Kunst- og uttrykksterapi, hvor jeg anvender en psykodynamisk og fenomenologisk tilnærming til utrykket. Vi benytter intermodale overganger mellom imaginasjon, bilde, tekster, bevegelse og musikk. Det unike med dette er det holistiske og ivaretakende til øyeblikket HER og NÅ – spontanitetstrenende og gir inspirasjon til forestillingsevnen og skaperkraft. Inspirasjon og en lekende tilnærming står sentralt, hvor vi vektlegger en holdende stuktur og anfører høy sensitivitet til visjonen, erkjennelsene, det skapte og gruppen. Øktene kan brukes til fordypning og refleksjon til oppstående pararelle prosseser, fra eksempelvis drømmearbeid. Jordningsmeditasjon vil kunne støtte deltakere til intregrasjon og manifestasjon. Vakker, velsmakende frukt kan ikke vokse med mindre treets røtter er plantet i fruktbar jord og treet har blitt riktig beskåret, stelt og vannet. For å vokse oppover må treet vokse nedover og utover.»