KURSINNHOLDET – FAGARTIKLER

 

Yoga - Meditasjon

TEMATISK:

HVA ER DE 7 MEDITASJONSFORMENE?
TOTAL RESONANS (om intuisjon)
PSYKISK SELVFORSVAR (om høysensitivitet)
MEDITASJON OG RUS
SAGT OM MEDITASJON (sitater & ordtak)

VEILEDENDE:

DISTRAKSJONSHÅNDTERING
VEIEN TIL MÅLET
SAMARBEID MED DEG SELV
RÅD TIL NYORIENTERING
PRISEN FOR MEDITASJON
PERIODER MED STILLSTAND

TEKNIKKER:

EN ENKEL AVSLAPPINGSØVELSE
EN ENKEL PUSTEØVELSE
SAMLIVSMEDITASJON

Vi har mange andre skriv som vil bli lagt ut etter hvert som vi får tid til det.