KURSINNHOLDET – HVORFOR MEDITASJON?

Kursplan :: Typer & Tema :: HVORFOR MEDITASJON? :: Spørsmål & Svar :: Fagartikler

 

HVORFOR MEDITASJONSKURS?

Det er sant som det er sagt: Meditasjon er nøkkel til en vital, balansert og målrettet livsstil!

Mange tror de ikke får det til, men faktum er at ALLE kan lære dette uansett bakgrunn og livssituasjon. Som ved alt annet er praksis og litt veiledning nødvendig. Det er ikke krevende, men tvert imot nyttig og lindrende – ikke minst for de hektiske med anstrengende hverdag – altså de fleste av oss.

Det er hevet over enhver tvil at dette virker både forebyggende, helende og styrkende – ikke bare pga millennier med erfaringstradisjon, men også fra all den forskning som etter hvert finnes på feltet. Du kan ikke lese, tenke eller ønske deg til resultater – dette må erfares gjennom praksis!

Kanskje du søker å bli sunnere, sterkere, helere eller visere? Målet er individuelt og mulighetene mange med en verktøykasse av meditasjonsmetoder. Upersonlig litteratur og lydfiler er ikke så effektivt som periodisk veiledning av erfarne instruktører. Store forsamlinger hindrer personlig tilpasning, derfor kurser vi små klasser med individuelt fokus. Meditasjon er samlebetegnelse for bevissthetsprosesser med utallige tilnærminger. De har ikke fasit eller automatikk, så våre kurs vektlegger å gjøre deg i stand til å utvikle din egen tilnærming på et stabilt grunnlag. Det eneste dette betinger er at du følger opp hva du lærer på kursene.

Du kan velge mellom kurs som bl.a. omfatter mindfulness, avspenning, distraksjons-håndtering, oppmerksomt nærvær, pusteteknikker, qi gong, mantrameditasjon, affirmasjoner, raja yoga, selvhypnose, selvheling, visualisering, jording, chakrameditasjon og MYE mer.

medidame2Kursene har til hensikt å bl.a. bidra til:

 • Indre fred
 • Mer livsflyt
 • Fastere senter
 • Dypere jording
 • Kjenne seg selv
 • Sterkere intuisjon
 • Stødigere balanse
 • Større tålmodighet
 • Dypere konsentrasjon
 • Mindre energilekkasje
 • Bedre kroppsbevissthet
 • Forebygging av sykdom
 • Mer rekreasjon & livsglede
 • Styrking av immunsystemet
 • Økt kreativitet & inspirasjon
 • Stressmestring & avslapping
 • Høyne selvtillit og selvfølelse
 • Vitalisering og energetisering
 • Høyere emosjonell bevissthet
 • Fjerne blokkeringer & hemninger
 • Mestring av løpske tankemønstre
 • Oppnå «detachment» og løsrivelse
 • Fjerne automatisk negative tanker
 • Avdekking av dine egenskaper & talenter
 • Etablere beskyttelse og «filter» for sensitivitet
 • + mange andre fordeler av å styrke kropp, følelser & tanker

Meditative teknikker kan ikke begrenses til bestemte dogmer. De er i seg selv tidløse og uavhengig av alle trossystem. Derfor er undervisningen universell og livssynsnøytral, uten mål om noen «konvertering» eller «verving». Pensum er basert på allmenne, forståelige referanserammer uten å miste en potensiell åndsdimensjon. Kursene er tilpasset moderne mennesker og integreres lett i en travel livsførsel. Språket er enkelt, termene norske og fokuset praktisk, på enkle øvelser som etablerer kontakt med din kjerne – hvorfra sinnsro, livsglede & velvære utgår – om du bare tillater det!

Kursene rettes ikke bare mot nybegynnere, men passer også om du har erfaring og kunnskap, da det ikke undervises i bare èn enkelt variant – i stedet behandles alle meditasjonsformer. Dermed får du mer valgfrihet hvor du kan spille på et større register og gjerne fordypes i den formen som har størst appell eller effekt for deg selv. Våre studenter er et typisk tversnitt av befolkningen; begge kjønn, alle aldre, alskens yrker. Fra den uerfarne og skeptiske som så vidt har fått seg til å undersøke dette, til veteranen som selv er (eller ønsker å bli) meditasjonslærer. I løpet av våre 10 år har vi hatt tolv ulike personer innom våre kurs som er instruktører andre steder. Siden undervisningen er så variert, er det noe å hente for alle – og det er jo uansett umulig å bli «utlært» i denne livsstilen som både kan kalles kunst, vitenskap, håndverk og filosofi. Derfor vil kursene være nyttige selv for såkalte eksperter, selv om vi foreløpig ikke har utviklet egne kurs for instruktør-utdannelse.

Så vi ser at for noen studenter er intensjonen praktiske tips til å bedre sitt liv (særlig ifht psykisk og fysisk helse), for andre handler det om dypere erkjennelse og eksistensiell mening og for atter andre er det også en motivasjon om faglig videreutvikling. Med så mange og ulike kurs innen emnet, er vi den eneste aktøren i Norge som kan romme alt dette.

Meditasjon omfatter dessuten ALLE bevissthetslag fra kroppslig avspenning til sjelelig ekstase. De elementære steg behandles på et verdslig, psykologisk og praktisk nivå. Kursene fordyper seg i flere teknikker for dette, samtidig som vi også strekker oss høyere og går dypere. Øvelsene i Fordypningskursene (som ikke er tilgjengelig ennå) søker mot det transcendentale, dvs at de overstiger ego-personligheten og vendes mot sjelsbevisstheten. Å kunne oppleve tilværelsens metafysiske dimensjon gjennom transpersonlig meditasjon er en berikelse for åndslivet – uansett livssyn.

Delta på våre kurs og lær å mestre meditasjon til varig berikelse: Øk energinivået, behersk stresset, frigjør blokkeringer, avbalanser følelsene og klarne sinnet. Oppdag nye og skjulte sider av deg selv, så du kan erkjenne og realisere ditt potensiale og åpne for din sanne utstråling. Slik oppnår du en sunn kropp, et salig hjerte og et sobert sinn!

Dette er veien til virkelig harmoni.